Nasza misja

O firmie Pulsar

Nie istnieje dla nas nic, co jest ważniejsze od zdrowia i bezpieczeństwa ludzi. Naszym celem jest doradzanie klientom w spełnieniu przepisów obowiązujących w naszym kraju, kształtowaniu właściwych postaw kadry kierowniczej każdego szczebla oraz pracowników w zakresie bhp i ochrony przeciwpożarowej, nieustanna poprawa warunków pracy poprzez wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań, norm, tworzenie procedur i szkolenia zorientowane nie tylko na realizację programu, ale na cel jakim jest kształtowanie kultury bezpieczeństwa pracy.

Pierwszym i najważniejszym obowiązkiem wszystkich pracodawców i osób kierujących pracownikami jest zapewnienie bezpiecznych i niezagrażających zdrowiu warunków pracy. Wymaga to udziału wszystkich w firmie, pełnego zaangażowania, ciągłego pogłębiania wiedzy i doskonalenia zasad postępowania. Chcemy być dla naszych klientów biznesowych partnerem, który wskaże obowiązki, sprawdzi mechanizmy działające w firmie, podsunie rozwiązania, dostarczy wiedzę w sposób czytelny i praktyczny oraz będzie wsparciem w każdej sytuacji na polu bezpieczeństwa pracy. Jesteśmy głęboko przekonani, że czyniąc tylko w ten sposób będziemy systematycznie zmniejszać skalę zagrożeń i negatywnych skutków, jakie mogą wyniknąć z niewłaściwego działania.

Napisz do nas

Formularz kontaktowy

 

Kontakt - obsługujemy firmy z całej Polski

BHP, PPOŻ - biuro:

tel./fax (22) 610-02-83
tel. (22) 610-05-26
tel. kom.: +48 509 115 555
E-mail: biuro@pulsarbhp.pl

 

Ochrona środowiska, BDO, KOBIZE:

Telefon: +48 797-696-495
E-mail: p.palmowska@pulsarbhp.pl

 

Siedziba firmy

PULSAR BHP
ul. Kosmatki 8​
03-982 Warszawa