Ochrona środowiska

EWIDENCJE, SPRAWOZDANIA, OPŁATY, BDO, KOBIZE

I. USŁUGA: REJESTRACJA W BAZIE BDO

Czy obowiązek dotyczy Państwa działalności?

1. Czy są Państwo wprowadzającym:

 • sprzęt elektryczny i elektroniczny i autoryzowani przedstawiciele,
 • baterie lub akumulatory,
 • pojazdy,
 • na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
 • na terytorium kraju opony,
 • na terytorium kraju oleje smarowe,

lub są Państwo producentem, importerem lub wewnątrzwspólnotowym nabywcą opakowań.

2. A może wytwarzają Państwo odpady, transportują odpady lub nimi gospodarują?

3. Czy są Państwo prowadzącymi jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową?

Odpowiedzi twierdzące tak na powyższe pytania 1-3 wskazują na obowiązek rejestracyjny dotyczący Państwa działalności.

4. Jeśli nie wiedzą Państwo czy obowiązek rejestracyjny dotyczy Państwa działalności?

W oparciu o informacje wskazane przez nas i na podstawie danych otrzymanych od Państwa przeprowadzimy weryfikację, sprawdzimy czy na pewno podlegają Państwo obowiązkowej rejestracji w BDO oraz w jakim zakresie jest to niezbędne. Zarejestrujemy online Twoją firmę lub organizację w celu nadania numeru rejestrowego przez Urząd. Wypełnimy za Państwa wszelkie formalności w zakresie sporządzenia i złożenia wniosku w bazie BDO. Wskażemy pozostałe Państwa obowiązki w zakresie ochrony środowiska.

Do kogo skierowana jest usługa:

 • sklepy internetowe prowadzące sprzedaż wysyłkową,
 • firmy produkcyjne,
 • firmy dystrybucyjne,
 • sklepy spożywcze,
 • restauracje, kawiarnie, fast-foody, hotele lub inne punkt gastronomiczny,
 • firmy zajmujące się fotowoltaiką,
 • firmy, w których wytwarzane są odpady,
 • firmy budowlane,
 • wulkanizacje,
 • warsztaty samochodowe,
 • firmy sprowadzające opakowania lub produkty w opakowaniach z zagranicy lub wysyłasz je za granicę,
 • firmy sprowadzające pojazdy z zagranicy, oleje, smary, sprzęt elektroniczny lub elektryczny,
 • firmy wprowadzające na terytorium kraju opakowania lub produkty w opakowaniach,
 • banki,
 • zakłady przemysłowe,
 • zakłady przetwórcze.

II. USŁUGA: KOMPLEKSOWA OBSŁUGA ON-LINE BDO

Świadczymy usługi w zakresie rejestracji w bazie BDO, ale również kompleksowo obsługujemy firmy w zakresie bazy BDO. Prawidłowo i terminowo wywiązujemy się w Państwa imieniu ze wszystkich aspektów prawnych, finansowych, sprawozdawczych z zakresu ochrony środowiska.

 

Co składa się na ofertę kompleksowej obsługi ON-LINE BDO:

 • weryfikacja czy Państwa firma podlega rejestracji w bazie BDO,
 • sporządzenie wniosku i rejestracja Państwa firmy w bazie BDO,
 • sporządzanie i składanie wniosków aktualizacyjnych w imieniu firmy,
 • aktualizacja wszystkich danych firmy w bazie BDO,
 • prowadzenie bieżącej ewidencji:
  • generowanie kart przekazania odpadów (KPO),
  • prowadzenie karty ewidencji odpadów(KEO)
 • wykonywanie pełnej sprawozdawczości:
  • sporządzamy i składamy sprawozdania za opakowania,
  • sporządzamy i składamy sprawozdania o odpadach za,
  • sporządzamy i składamy sprawozdania za wprowadzony sprzęt elektroniczny/elektryczny lub inne produkty,
  • sporządzamy i składamy sprawozdania za wprowadzone baterie lub akumulatory,
 • sporządzamy i składamy zaległe sprawozdania w bazie BDO,
 • świadczymy usługi doradcze w zakresie ewidencji w BDO,
 • uzyskujemy dostęp do bazy w przypadku utraty danych dostępowych,
 • wykreślamy z bazy BDO

Opracowywanie dokumentacji i wniosków z zakresu ochrony środowiska, tj: 

 • raportów o oddziaływaniu planowanych przedsięwzięć na środowisko,
 • kart informacyjnych,
 • wniosków o uzyskanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów,
 • wniosków o uzyskanie zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów,
 • wniosków o uzyskanie pozwoleń / zgłoszeń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,
 • wniosków o uzyskanie pozwoleń zintegrowanych,
 • operatów wodno prawnych,
 • dokumentacji dendrologicznych i przyrodniczych.

Do kogo skierowana jest usługa:

 • sklepy internetowe prowadzące sprzedaż wysyłkową,
 • firmy produkcyjne,
 • firmy dystrybucyjne,
 • sklepy spożywcze,
 • restauracje, kawiarnie, fast-foody, hotele lub inne punkt gastronomiczny,
 • firmy zajmujące się fotowoltaiką,
 • firmy, w których wytwarzane są odpady,
 • firmy budowlane,
 • wulkanizacje,
 • warsztaty samochodowe,
 • firmy sprowadzające opakowania lub produkty w opakowaniach z zagranicy lub wysyłasz je zagranicę,
 • firmy sprowadzające pojazdy z zagranicy, oleje, smary, sprzęt elektroniczny lub elektryczny,
 • firmy wprowadzające na terytorium kraju opakowania lub produkty w opakowaniach
 • banki,
 • zakłady przemysłowe,
 • zakłady przetwórcze.

III. USŁUGA: KOMPLEKSOWA OBSŁUGA ON-LINE KRAJOWEJ BAZY KOBiZE, WYKAZY I OPŁATY ŚRODOWISKOWE

Świadczymy usługi kompleksowej pomocy od A do Z w sporządzeniu wniosku o rejestrację, rocznych raportów do bazy KOBiZE oraz wykazów korzystania ze środowiska wraz z naliczeniem należnych opłat.

Co składa się na ofertę kompleksowej obsługi ON-LINE Krajowej Bazy KOBIZE oraz sporządzania wykazów i opłat środowiskowych:

 • przygotowanie wniosku o utworzenie konta w Krajowej Bazie,
 • rejestracja konta w Krajowej Bazie,
 • sporządzenie raportu w Krajowej Bazie KOBIZE, sprawozdania w zakresie korzystania środowiska –
  w tym analizę danych podlegających wprowadzeniu do raportu rocznego oraz wykazu w zakresie
  korzystania środowiska i należnych opłat wraz z przygotowaniem informacji do raportu oraz
  wprowadzeniem danych do systemu.
 • przygotowanie wniosku o aktualizację danych w Krajowej Bazie.

Czy podlegają Państwo obowiązkom sprawozdawczym i opłatowym?

Czy korzystają Państwo ze środowiska w zakresie:

 • wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza:
  • spalania paliw w silnikach spalinowych użytkowanych na potrzeby prowadzonej działalności
   (np.: użytkowanie samochodów, maszyn roboczych, pojazdów szynowych, ciągników
   rolniczych, wózków widłowych);
  • spalania energetycznego (np.: kotłownie, agregaty prądotwórcze);
  • przeładunek paliw (np.: stacje paliw za napełnianie zbiorników pojazdów);
  • źródła technologiczne (np.: spawanie, lakierowanie samochodów, chów lub hodowla
   zwierząt itp.).
 • emisję gazów cieplarnianych w ramach przydzielonych uprawnień
 • składowanie odpadów.

Od 2011 roku każda firma korzystająca ze środowiska ma obowiązek sporządzania raportu
i wprowadzania go on-line do Krajowej Bazy KOBIZE i składania do końca lutego każdego roku.

Raporty do bazy KOBIZE należy uzupełnić od 2010 r.

Jeśli posiadają Państwo nawet jeden samochód służbowy wiąże się to z korzystaniem ze środowiska,
a tym samym z koniecznością zarejestrowania się w bazie KOBIZE i składania raportów on-line do
Krajowej Bazy KOBIZE oraz informacji w zakresie korzystania ze środowiska do Urzędu.

Czym jeszcze zajmujemy się w zakresie ochrony środowiska:

 • przeprowadzamy audyty środowiskowe ze wskazaniem propozycji rozwiązań i działań
  naprawczych w przypadku zidentyfikowania niezgodności lub niespełniania wymagań prawnych,
 • sporządzamy i składamy wnioski rejestracyjne/aktualizacyjne w imieniu firmy w krajowej bazie
  KOBIZE, CRO, E-PRTR,
 • sporządzamy i składamy sprawozdania do GUS z zakresu ochrony środowiska,
 • sporządzamy i składamy sprawozdania w zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości
  należnych opłat,
 • sporządzamy i składamy sprawozdania za opakowania, o odpadach, za wprowadzony sprzęt
  elektroniczny/elektryczny, za wprowadzone baterie lub akumulatory.

Napisz do nas

Formularz kontaktowy

 

Kontakt - obsługujemy firmy z całej Polski

BHP, PPOŻ - biuro:

tel./fax (22) 610-02-83
tel. (22) 610-05-26
tel. kom.: +48 509 115 555
E-mail: biuro@pulsarbhp.pl

 

Ochrona środowiska, BDO, KOBIZE:

Telefon: +48 797-696-495
E-mail: p.palmowska@pulsarbhp.pl

 

Siedziba firmy

PULSAR BHP
ul. Kosmatki 8​
03-982 Warszawa