Historia firmy Pulsar BHP

Nasza Historia

PULSAR BHP powstał w czerwcu 2005 roku. Początkowo była to firma jednoosobowa, ale z ambicjami. Po 8 miesiącach zatrudniała 5 osób na stanowiskach specjalistów ds. bhp.

W 2006 r. podjęto się zlecenia zorganizowania szkoleń okresowych bhp dla Miejskich Zakładów Autobusowych Sp. z o.o. w Warszawie. Szkolenia odbywały się codziennie przez kilka miesięcy. Przeszkoliliśmy ponad 3000 osób na różnych stanowiskach.

W 2007 r. postawiliśmy sobie za cel pozyskiwanie i utrzymanie klienta przez lata dzięki kompetencji, podwyższaniu wiedzy i umiejętności oraz elastyczności w dostosowywaniu się do potrzeb. Następowała zmiana specjalistów na takich, którzy nie tylko spełniali wymagania przepisów, ale wykazywali się rzetelnością, kompetencją, doświadczeniem i zdolnościami pedagogicznymi w przekazywaniu wiedzy. Zaowocowało to pozyskaniem kilkunastu firm na stałą obsługę w zakresie bhp, z którymi współpracujemy do dziś (np.: Agwa, MPT, Eko Bilans, Fackelmann, Globema, J.System, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, Partnerspol Group, StatConsulting, WC Chatka, Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej).

W 2008 r następował dalszy rozwój. Oprócz obsługi firm na terenie województwa mazowieckiego rozpoczęliśmy obsługę firm mających oddziały w całej Polsce (DTS Przyjemne Przeprowadzki, Sushi 77, Hortex, Polski Ogród) . Rozszerzyliśmy działalność o ochronę przeciwpożarową oraz szkolenia z zakresu pierwszej pomocy i ochrony ppoż. pozyskując najlepszych wykładowców. Nawiązaliśmy współpracę z wieloma firmami i instytucjami w zakresie szkoleń okresowych, z którymi współpracujemy do dziś (Ministerstwo Gospodarki, UPS Polska, RZGW, Grupa PGE, Instytut Studiów Politycznych PAN, TR Warszawa). Przeszkoliliśmy także kilkaset osób pracujących w Kancelarii Prezydenta RP, w tym również ówczesnego Prezydenta RP.

W 2009 r. rozszerzyliśmy ofertę o obsługę firm w j. angielskim. Naszym klientem została Ambasada Brytyjska. Szkolimy pracowników anglojęzycznych w wielu firmach i instytucjach. Nasi pracownicy mają co tydzień lekcje z lektorem uwzględniające tematykę bhp i ppoż. Prowadzimy hospitacje szkoleń i sprawdzamy kwalifikacje wykładowców. Od marca 2009 roku wysyłamy naszym stałym klientom comiesięczny newsletter z nowościami z branży bhp oraz interpretacją przepisów.

W 2010 r. przeorganizowaliśmy naszą firmę. Oprócz specjalistów w zakresie bhp, ppoż.i pierwszej pomocy mamy jednocześnie pracowników odpowiedzialnych za organizację szkoleń, sprawdzanie terminowości ich wykonania, obsługę firm, kontrole coroczne w zakresie bhp i ppoż., osobę odpowiedzialną za dokumentacje powypadkowe, za kontakty z klientami oraz doradztwo. Na cotygodniowych spotkaniach zespołu omawiamy zakres prac dla naszych klientów, dyskutujemy o sposobach działań i rozwiązaniach w sprawach, które pojawiają się u naszych klientów, dzielimy się doświadczeniem. Dzięki temu nasza praca jest lepiej odbierana przez klientów, podnosimy swoje kwalifikacje, działamy efektywnie. Zmieniliśmy także logo firmy i stronę internetową.

W 2011 r. w ramach prewencji wypadkowej wprowadziliśmy comiesięczną informację o wypadku przy pracy, w delegacji lub w drodze do i z pracy. Informacje docierają do pracowników wszystkich naszych klientów pokazując im jakie są przyczyny wypadków i jak można im zapobiec. Nasza firma obsługuje już 70 firm i instytucji w ramach outsourcingu bhp. Zmieniliśmy we wrześniu siedzibę. Pracujemy w budynku zaprojektowanym przez znanego architekta Stefana Kuryłowicza. Mamy teraz dwie sale szkoleniowe. Prowadzimy na stałe szkolenia otwarte w naszej siedzibie dwa razy w tygodniu. Organizujemy też raz w miesiącu szkolenie otwarte z zakresu pierwszej pomocy. Dalej większość prac wykonujemy w siedzibie naszych klientów – tak jest dla nich wygodniej.

W 2012 r. pozyskaliśmy kolejne firmy do obsługi (np. Mavit – szpital i przychodnie medyczne) oraz instytucje i firmy w zakresie szkoleń okresowych (np. PGE Energia Jądrowa). Od marca ruszyła platforma e-learningowa w zakresie szkoleń okresowych bhp dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych oraz pracodawców i innych osób kierujących pracownikami. Mamy możliwość na tej platformie uruchomienia dedykowanego szkolenia tylko dla danej firmy wzbogaconego o materiał zdjęciowy znany pracownikom. Wprowadziliśmy dedykowane oprogramowanie usprawniające obsługę firm co ułatwia nam pracę i skróciło wiele czynności, zmniejszyło liczbę błędów przy wystawianiu dokumentów szkoleniowych. Działamy na terenie całej Polski.

W latach 2014-2016 nastąpił dalszy rozwój. Pozyskaliśmy największych pracodawców na terenie Polski i dostosowaliśmy organizację pracy do ich wymagań. Wspieramy naszych klientów nie tylko w podstawowych działaniach (szkolenia, dokumentacja, audyty, wypadki), ale wychodzimy naprzeciw pojawiającym się nowym potrzebom (organizacja dni ergonomii, dni bezpieczeństwa, przygotowania do audytów ISO, OHSAS, wymagań korporacyjnych, audyty zewnętrzne bhp, rozwój platformy e-learningowej o bardziej dostosowane do potrzeb klientów kursy w 3 językach)

W 2017 roku przeszliśmy audyt związany z zarządzaniem i wprowadziliśmy procedury poprawiające jakość wykonywanych usług. Pojawiło się nowe stanowisko związane z jakością, coaching pracowników, szkolenia, plany, kontrola realizacji zadań oraz ciągłe doskonalenie. W naszej firmie są teraz dwa działy: specjalistów, którzy realizują usługi, a także biuro, które wspiera specjalistów, ale też zapewnia organizację szkoleń, przepływ dokumentów, zarządza informacjami i zadaniami napływającymi od klientów. W tym też roku ruszył pierwszy autorski program stażowy, który pozwala nie tylko na naukę praktyczną zawodu specjalisty ds. bhp w różnych branżach, ale daje naszym pracownikom możliwość nabywania dodatkowych umiejętności (zarządzanie ludźmi, zadaniami, czasem), które mogą wykorzystywać by jeszcze lepiej wykonywać pracę na rzecz naszych klientów.

Napisz do nas

Formularz kontaktowy

 

Kontakt - obsługujemy firmy z całej Polski

BHP, PPOŻ - biuro:

tel./fax (22) 610-02-83
tel. (22) 610-05-26
tel. kom.: +48 509 115 555
E-mail: biuro@pulsarbhp.pl

 

Ochrona środowiska, BDO, KOBIZE:

Telefon: +48 797-696-495
E-mail: p.palmowska@pulsarbhp.pl

 

Siedziba firmy

PULSAR BHP
ul. Kosmatki 8​
03-982 Warszawa