Obsługa firm w zakresie ewidencji odpadów

Ewidencja odpadów BDO

Outsourcing ewidencji odpadów

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA FIRM w zakresie ewidencji odpadów BDO

Ewidencja odpadów jest to obowiązek dokumentowania ilości oraz sposobu gospodarowania odpadami za pomocą kart przekazania odpadów oraz kart ewidencji odpadów , który jest nałożony ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach. Karty prowadzi się w systemie BDO.

Do prowadzenia na bieżąco ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z katalogiem odpadów zobowiązany jest każdy posiadacz odpadów lub podmiot na rzecz którego przeniesiono odpowiedzialność za wytwarzane odpady.


Oznacza to, że ewidencję odpadów muszą prowadzić:

  • wytwórcy odpadów, oprócz wytwórców odpadów komunalnych,

  • zbierający odpady,

  • transportujący odpady (tylko i wyłączenie z użyciem KPO),

  • wykonujący odzysk lub unieszkodliwianie odpadów,

  • składowiska odpadów.

W ramach outsourcingu ochrony środowiska prowadzimy taką ewidencję.

 

Obsługujemy firmy z całej Polski!

Zapraszamy do kontaktu:

Napisz do nas

Formularz kontaktowy

 

Kontakt - obsługujemy firmy z całej Polski

BHP, PPOŻ - biuro:

tel./fax (22) 610-02-83
tel. (22) 610-05-26
tel. kom.: +48 509 115 555
E-mail: biuro@pulsarbhp.pl

 

Ochrona środowiska, BDO, KOBIZE:

Telefon: +48 797-696-495
E-mail: p.palmowska@pulsarbhp.pl

 

Siedziba firmy

PULSAR BHP
ul. Kosmatki 8​
03-982 Warszawa