Sprawozdawczość odpadowa

Sprawozdawczość odpadowa, BDO

Sprawozdania odpadowe

Sprawozdawczość odpadowa

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r.  o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z późn. zm.) – roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami sporządza:

  • wytwórca obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów,

  • prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami, z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych, w zakresie:

    • zbierania odpadów,

    • przetwarzania odpadów,

  • podmiot prowadzący działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze składowiska lub ze zwałowiska odpadów.

Podmioty zobowiązane do sporządzania sprawozdań, składają je w terminie do 15 marca za pośrednictwem bazy BDO.

Nasi specjaliści zrobią to w terminie dla Państwa firmy.

 

 

Obsługujemy firmy z całej Polski!

Zapraszamy do kontaktu:

Napisz do nas

Formularz kontaktowy

 

Kontakt - obsługujemy firmy z całej Polski

BHP, PPOŻ - biuro:

tel./fax (22) 610-02-83
tel. (22) 610-05-26
tel. kom.: +48 509 115 555
E-mail: biuro@pulsarbhp.pl

 

Ochrona środowiska, BDO, KOBIZE:

Telefon: +48 797-696-495
E-mail: p.palmowska@pulsarbhp.pl

 

Siedziba firmy

PULSAR BHP
ul. Kosmatki 8​
03-982 Warszawa