Pozwolenia wodnoprawne

Operat wodnoprawny

Operat wodnoprawny

Pozwolenia wodnoprawne

Operat wodnoprawny to podstawowy dokument, na podstawie którego wydawane jest pozwolenie wodnoprawne.

Decyzja pozwolenia wodnoprawnego zezwala na:

  • szczególne korzystanie z wód (odprowadzanie ścieków, pobór wód powierzchniowych i podziemnych),

  • wykonywanie urządzeń wodnych (studnie, stawy, mosty, metro, gazociągi),

  • inne działania, które mogą mieć wpływ na stan wód i gospodarkę wodno-ściekową (regulacje wód, rolnicze wykorzystanie ścieków).

Aktem pranym regulującym kwestie zakresu operatów oraz rodzajów pozwoleń wodnoprawnych jest Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566).

Specjaliści z naszej firmy skutecznie opracowują w imieniu klientów operat wodnoprawny w ramach outsourcingu ochrony środowiska lub jako jednorazowe zlecenie.

 

Obsługujemy firmy z całej Polski!

Zapraszamy do kontaktu:

Napisz do nas

Formularz kontaktowy

 

Kontakt - obsługujemy firmy z całej Polski

BHP, PPOŻ - biuro:

tel./fax (22) 610-02-83
tel. (22) 610-05-26
tel. kom.: +48 509 115 555
E-mail: biuro@pulsarbhp.pl

 

Ochrona środowiska, BDO, KOBIZE:

Telefon: +48 797-696-495
E-mail: p.palmowska@pulsarbhp.pl

 

Siedziba firmy

PULSAR BHP
ul. Kosmatki 8​
03-982 Warszawa