Audyty ochrony środowiska

Audyty ochrony środowiska, audyt środowiskowy w firmie

Audyt środowiskowy dla firm

Audyt środowiskowy przeprowadzony przez Specjalistę ds. ochrony środowiska PULSAR polega na kompleksowej ocenie stopnia realizacji przez przedsiębiorcę wymagań formalno-prawnych z zakresu ochrony środowiska, a w szczególności:

 • analizę wymaganych dokumentów dotyczących ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami , tj.: analizę uzgodnień, zezwoleń, zgłoszeń, pozwoleń, podpisanych umów, jak również posiadanych dokumentacji niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej pod kątem wymagań prawnych z zakresu ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami,

 • analizę dokumentów związanych z obowiązkiem sprawozdawczości o zakresie korzystania ze środowiska oraz weryfikację poprawności wnoszonych opłat środowiskowych za okres ostatnich 5 lat,

 • analizę składanych raportów do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami,

 • analizę zbiorczych zestawień danych o ilościach i rodzajach wytwarzanych w danym roku kalendarzowym odpadów wraz z informacjami o sposobie gospodarowania odpadami,

 • określenie obowiązków przedsiębiorcy z zakresu gospodarki odpadami,

 • analiza prowadzonej ewidencji odpadów za pomocą kart przekazania oraz kart ewidencji odpadów,

 • ocenę stopnia realizacji w przedsiębiorstwie wdrożenia systemu selektywnej zbiórki odpadów z podziałem na główne rodzaje odpadów,

 • analizę wymaganych prawem dokumentów posiadanych przez firmy odbierające odpady z obiektów naszych Klientów , tj. decyzji, zezwoleń oraz pozwoleń,

 • określenie obowiązków przedsiębiorcy z zakresu emisji zanieczyszczeń do powietrza,

 • analizę wykonywanych dotychczas pomiarów środowiskowych pod kątem: weryfikacji zakresu pomiarowego, realizacji wymogów prawnych oraz zgodności z posiadanymi decyzjami administracyjnymi,

 • analizę obowiązków przedsiębiorcy z zakresu gospodarki wodno-ściekowej,

 • określenie obowiązków przedsiębiorcy wynikających z : ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz ustawy o gospodarce opakowaniami oraz odpadami opakowaniowymi.

 

 

Obsługujemy firmy z całej Polski!

Zapraszamy do kontaktu:

Napisz do nas

Formularz kontaktowy

 

Kontakt - obsługujemy firmy z całej Polski

BHP, PPOŻ - biuro:

tel./fax (22) 610-02-83
tel. (22) 610-05-26
tel. kom.: +48 509 115 555
E-mail: biuro@pulsarbhp.pl

 

Ochrona środowiska, BDO, KOBIZE:

Telefon: +48 797-696-495
E-mail: p.palmowska@pulsarbhp.pl

 

Siedziba firmy

PULSAR BHP
ul. Kosmatki 8​
03-982 Warszawa