Agresywny pacjent

BHP

Uwaga agresywny pacjent!

 

Agresja pacjentów to niewątpliwie duży problem w palcówkach ochrony zdrowia. Według analizy przygotowanej przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych z agresją pacjentów spotkało się aż 94% spośród ok. 900 zapytanych pielęgniarek i położnych. Chodzi tu zarówno o agresję werbalną jak też przemoc fizyczną ze strony pacjentów. Te statystyki mogą szokować.

Placówka medyczna, pomimo funkcji ratowania życia i zdrowia, powinna być miejscem bezpiecznym nie tylko dla pacjenta, ale również dla osób wykonujących zawody medyczne, w tym pielęgniarek i położnych. Jednak relacja personel medyczny – pacjent, z wielu powodów jest szczególnie obciążona możliwością pojawienia się zachowań agresywnych.

Główne przyczyny agresywnych zachowań to:

– pacjent przybywający do nowego obcego otoczenia, jakim jest szpital, przychodnia – doświadcza wielu emocji związanych ze swoim stanem zdrowia bądź stanem zdrowia swoich bliskich

– poczucie bezpieczeństwa pacjenta zostaje zagrożone

  pojawia się  frustracja związana z przelaniem swoich obaw i niepewności na inne osoby

Na pierwszej linii frontu są najczęściej pielęgniarki i położne – osoby w najbliższym otoczeniu pacjenta i jego rodziny.  To one najczęściej doświadczają przemocy ze strony pacjentów.

Obecnie w większości podmiotów leczniczych w Polsce brak jest procedur regulujących postępowanie w przypadku agresywnych zachowań. Agresja fizyczna wobec personelu medycznego jest to zdarzenie, które traktowane powinno być jako wypadek przy pracy. W związku z tym pracodawca powinien zadbać o odpowiednie procedury zgłaszania wypadków i prowadzenia postępowań pozwalających ustalić okoliczności i przygotować odpowiednią dokumentację. Ponadto aspekt ten powinien być uwzględniony w ocenie ryzyka zawodowego personelu medycznego i należy informować o tym zagrożeniu pracowników.

 

Napisz do nas

Formularz kontaktowy

 

Kontakt - obsługujemy firmy z całej Polski

BHP, PPOŻ - biuro:

tel./fax (22) 610-02-83
tel. (22) 610-05-26
tel. kom.: +48 509 115 555
E-mail: biuro@pulsarbhp.pl

 

Ochrona środowiska, BDO, KOBIZE:

Telefon: +48 797-696-495
E-mail: p.palmowska@pulsarbhp.pl

 

Siedziba firmy

PULSAR BHP
ul. Kosmatki 8​
03-982 Warszawa